.

Vitajte na Special Airsoft Soldiers , na nalepšiom airsoftovo-inzerčnom webe (infoinzercia@zoznam.sk)#

Airsoft

Čo je to airsoft ?

 

Airsoft (čítaj "érsoft") je adrenalínový šport simulujúci reálne bojové situácie. Zároveň ide o tréning bojovej taktiky, tímovej akcie, až po prežitie v boji. Princíp je podobný paintballu, rozdiel je však viditeľný najmä pri používaných zbraniach a munícii. Airsoftové zbrane sú vzduchové zbrane a sú vernými kópiami skutočných zbraní v merítku 1:1 a vystreľujú ľahké plastové guľôčky (nazývané tiež BB-čka, projektily) s priemerom 6 alebo 8 mm a s hmotnosťou 0,12 - 0,43 g. Vystrelené guľôčky majú podľa typu a kvality zbrane rýchlosť 30 - 100 m/s. Zásah airsoftovou guľôčkou je menej bolestivý ako paintballovou, ale aj tak dokáže spôsobiť nemalé zranenia. Pri airsofte je nevyhnutné používať ochranné prostriedky (hlavne okuliare na oči), aby nedochádzalo k prípadnej ujme na zdraví. Airsoft má výborný vplyv na kondíciu, zlepšuje reflexy, sebaovládanie, prácu v kolektíve, učí Vás spoznávať samých seba, ale aj ostatných. V hre je totiž nutné dodržiavať zásady fair play.

Airsoftové akcie

 

Na airsoftových akciách sa zväčša hrá podľa vopred dohodnutého scenára a pravidiel. Mnoho herných scenárov zodpovedá reálnym bojovým situáciám. Môže ísť o činnosť malej špeciálnej jednotky proti presile, dobývanie bunkra, záchrana rukojemníka, obrana dôležitej pozície a mnoho iných, proste je možné vymyslieť takmer čokoľvek. Podľa prostredia kde sa hrá sa rozlišujú dva typy hry : OSB (Open Space Battle) – boj na otvorených priestranstvách (napr. lesy) a CQB (Close Quater Battle) – boj v uzavretých priestoroch (budovy), poprípade kombinácia. Séria hier zvyčajne trvá 3-4 hodiny, samotná hra 15-30 minút, všetko však záleží od organizácie. Konajú sa aj celodňové a viacdňové nonstop hry, pri ktorých sa zvyčajne simuluje nejaký vojnový konflikt, či už reálny alebo vymyslený.

Airsoftové zbrane

V airsofte sa používajú 3 typy zbraní: manuálne, plynové a elektrické. Vo všetkých týchto zbraniach sa využíva tlak plynov k vystreleniu guľôčky z hlavne. V plynových zbraniach je hnacou silou špeciálny plyn. Pri manuálnych a elektrických zbraniach sa využíva vzduch stlačený piestom, ktorý je hnaný pružinou. Manuálne zbrane je treba pred každým výstrelom natiahnuť. V elektrických natiahnutie cez prevody obstaráva elektromotor napájaný akumulátorom. Elektrické zbrane, nazývané tiež AEG, sú najšpičkovejším typom, ale tiež najdrahším. Ich výhoda spočíva v automatickej streľbe, ktorá je najvernejšou napodobeninou streľby zo skutočných zbraní. Elektrické zbrane, sa ako jediné, dajú dobre upgradovať a tým získajú podstatne vyššiu presnosť a dostrel.
Pojmy

Uvedené najdôležitejšie skratky a pomenovania používané v airsofte:

 • AEG – Automatic Electric Gun (automatická elektrická zbraň)
 • AEP – Automatic Electric Pistol (automatická elektrická pištoľ)
 • GBB – Gas Blow Back (plynová zbraň so systémom BlowBack)
 • NBB/GNB – Non Blow Back (plynová zbraň bez systému BlowBack)
 • BlowBack – systém pri plynových pištoliach, ktorý vytvára spätný pohyb záveru pri streľbe
 • OSB – Open Space Battle (boj na otvorených priestranstvách)
 • CQB - Close Quarter Battle (boj v uzavretých priestoroch)
 • BB – označenie pre airsoftové strelivo
 • Tlačák – tlačný zásobník pre AEG, ktorý má menšiu kapacitu, ale nemusí sa „dotáčať“ a nehrká
 • Točák (hi-cap) – naťahovací zásobník pre AEG, ktorý má veľkú kapacitu, ale musí sa priebežne „dotáčať“ a hrká
 • Hop-Up – zariadenie udeľujúce guličke spätnú rotáciu, ktorá narovnáva balistickú krivku a podstatne zvyšuje dostrel
 • Semi / Auto – Jednotlivé rany / Automatický mód streľby
 • PMR – Public Mobile Radio (vysielačka-interkom)

  ZDROJ : http://www.eforce-airsoft.com/

 •  
 • Elite Force